"la terra és un bé comú sobre el qual ningú no pot reivindicar un dret de propietat"

Manuel de Pedrolo (Tocats pel Foc, 1976)